Structuurvisie

Geplaatst Geplaatst in thema

Het begin In 2002 heeft Hart voor Oegstgeest het idee van een structuurvisie in de raad gelanceerd. De structuurvisie bevat een vooruitblik op de ruimtelijke structuren van Oegstgeest met speciale aandacht voor aspecten groen, water, verkeer, wonen, werken en voorzieningen. In de Structuurvisie is bepaald waar de komende tijd wel en niet gebouwd kan worden […]

Groen

Geplaatst Geplaatst in thema

Hart voor Oegstgeest met Hart voor groen Wij dragen al bijna 25 jaar het belang van het groen in Oegstgeest een warm hart toe. Oegstgeest neemt in de regio een uitzonderingspositie in door de open en groene opzet. Dit is een van de factoren waarom Oegstgeest al jaren in de top tien van lijstjes met […]

Reactie Hart voor Oegstgeest Coalitie PrO, CDA en VVD 11 september 2020

Geplaatst Geplaatst in Beleid, Nieuws

ZORGEN van HART voor OEGSTGEEST over het Nader Coalitieakkoord PrO, CDA en VVD SLIDESHOW INTRODUCTIE Eind juni 2020 is de Wethouder Glasbeek van Progressief Oegstgeest opgestapt., nadat de raad niet akkoord ging met zijn voorstel om het unaniem aangenomen amendement Endegeest te schrappen, Progressief Oegstgeest trok destekker uit de coalitie, vanwege gebrek aan vertrouwen Tijdens […]

Hart voor Oegstgeest beëindigd gesprekken VVD en CDA

Geplaatst Geplaatst in Beleid, Nieuws

2020.08.13 Hart voor Oegstgeest breekt coalitiegesprekken af met de VVD en het CDA Hart voor Oegstgeest heeft ingestemd met het verzoek van de door de VVDbenoemde verkenner om de mogelijkheden voor een coalitie VVD, CDA, Hart voorOegstgeest te verkennen.Hart voor Oegstgeest heeft in deze verkenning constructief verschillendegesprekspunten naar voren gebracht. Daarbij waren voor de fractie […]