Zwembad Poelmeer

Geplaatst Geplaatst in thema

Door inzet van Hart voor Oegstgeest bleef het zwembad behouden voor ons dorp. In juni 2009 had de raad besloten om een nieuw zwembad te realiseren. in november 2012 heeft het voormalig College van VVD en PrO de raad voorgesteld om het zwembad te sluiten, dit omdat het College vanwege de te hoge schuldenlast de […]

Geluidshinder vliegtuigen

Geplaatst Geplaatst in thema

Hart voor Oegstgeest zet zich actief in tegen vliegtuiglawaai boven ons dorp. Hart voor Oegstgeest heeft tijdens de begrotingsraad 2014-2017 een amendement ingediend tegen de bezuiniging op de vertegenwoordiging vanuit Oegstgeest in het CROS ( Commissie Regionaal Overleg Schiphol) en op de Oegstgeester meetpunten voor vliegtuiglawaai opgenomen in Sensornet. Het CROS-overleg is het enige platform […]

Duurzaamheid

Geplaatst Geplaatst in thema

Welke visie heeft Hart voor Oegstgeest over het onderwerp Duurzaamheid? Hart voor Oegstgeest gaat voor 100% duurzaamheid. Hoe gaat Hart voor Oegstgeest werk van deze visie maken?  Door een plan te maken voor werken naar 100% duurzaamheid met haalbare doelen en bij het maken van dit plan de inwoners betrekken. Waarom moeten de kiezers op […]

Structuurvisie

Geplaatst Geplaatst in thema

Het begin In 2002 heeft Hart voor Oegstgeest het idee van een structuurvisie in de raad gelanceerd. De structuurvisie bevat een vooruitblik op de ruimtelijke structuren van Oegstgeest met speciale aandacht voor aspecten groen, water, verkeer, wonen, werken en voorzieningen. In de Structuurvisie is bepaald waar de komende tijd wel en niet gebouwd kan worden […]

Groen

Geplaatst Geplaatst in thema

Hart voor Oegstgeest met Hart voor groen Wij dragen al bijna 25 jaar het belang van het groen in Oegstgeest een warm hart toe. Oegstgeest neemt in de regio een uitzonderingspositie in door de open en groene opzet. Dit is een van de factoren waarom Oegstgeest al jaren in de top tien van lijstjes met […]