Hart voor Oegstgeest en de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit

26 april 2023

De gemeenteraad heeft op 25 april 2023 de verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit aangenomen. Deze verordening gaat gelden zodra de Omgevingswet van kracht is geworden. Naar verwachting is dit het geval op 1 januari 2024.

Het instellen van de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit is een gevolg van de nieuwe Omgevingswet. Volgens de nieuwe wet dient deze commissie te adviseren over ten minste de omgevingsvergunningen waarbij een rijksmonument betrokken is. De consequentie daarvan is dat de huidige Monumentencommissie overgaat in de nieuwe gemeentelijke adviescommissie.

Daarnaast is het op grond van de Omgevingswet mogelijk om de adviescommissie te laten adviseren over meer dan alleen rijksmonumenten. Het gaat dan om adviestaken die de gehele zogenaamde omgevingskwaliteit betreffen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over het verlenen van omgevingsvergunningen. Oegstgeest maakt van deze mogelijkheid die de Omgevingswet biedt, gebruik. Oegstgeest neemt daartoe de modelverordening die de VNG voor de gemeentelijke adviescommissie heeft opgesteld, vrijwel in haar geheel over. Zo gaat ook de Welstandcommissie in de nieuwe commissie op.

In de achterban van Hart voor Oegstgeest bestaan grote zorgen over de nieuwe adviescommissie. Eén zorg is dat de deskundigheid en de betrokkenheid van de huidige Monumentencommissie (deels) zullen verdwijnen. De vrees bestaat dat de commissie gedomineerd zal worden door experts van buiten Oegstgeest. Ook is de zorg dat in de commissie onvoldoende deskundigheid op het gebied van groen en natuur zal zijn.

Hart voor Oegstgeest deelt de zorgen van de achterban. Om die reden heeft Hart voor Oegstgeest verscheidene amendementen op de verordening voorgesteld. Deze amendementen zijn aangenomen door de gemeenteraad. Daarmee is nu in de verordening vastgelegd dat ten minste twee leden van de commissie zogenaamde lokale deskundigen moeten zijn. Verder is duidelijker verwoord wat onder een lokale deskundige wordt verstaan. De lokale deskundige moet gevoel hebben bij wat er in het dorp speelt. Bovendien is nu uitdrukkelijk benoemd dat er expertise op het gebied van groen en natuur in de nieuwe commissie aanwezig moet zijn.

Op dit moment worden de leden van de Monumentencommissie en de Welstandscommissie benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Hart voor Oegstgeest vindt het een pluspunt dat de leden van de nieuwe gemeentelijke adviescommissie zullen worden benoemd door de gemeenteraad. De gemeenteraad kan er zo voor zorgen dat de deskundigheid en de betrokkenheid bij Oegstgeest, die nu in de Monumentencommissie aanwezig zijn, worden geborgd.

De gemeenteraad wacht dus nog de belangrijke taak om de leden van de nieuwe commissie te benoemen. Wij hopen en verwachten dat de nieuwe commissie meer dan nu in haar advisering zal kiezen voor een integrale benadering van dossiers waarin alle aspecten van de omgevingskwaliteit aan bod komen. Wij zullen dit nauwlettend volgen. Zo nodig zal de gemeenteraad de verordening en daarmee de samenstelling van commissie in de toekomst kunnen aanpassen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.