• 06 24 09 66 34
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Actueel: nieuws van en over "Hart voor Oegstgeest"

Thema's

Zwembad Poelmeer

Door inzet van HvO blijft het zwembad behouden voor ons dorp.

In juni 2009 had de raad besloten om een nieuw zwembad te realiseren. in november 2012 heeft het voormalig College van VVD en PrO de raad voorgesteld om het zwembad te sluiten, dit omdat het College vanwege de te hoge schuldenlast de begroting niet sluitend kon maken. Door een amendement is dit besluit teruggedraaid.

Voor de maximale structurele jaarlijkse bijdrage die in het amendement was aangegeven bleek een zwembad niet te realiseren, zelfs geen renovatie. Deze conclusie leidde ertoe dat in 2013 LO-sportwethouder Jos Roeffen de raad voorhield dat zij duidelijker kaders moest meegeven over maximale kosten en andere randvoorwaarden, dan dat zij in het amendement gedaan had. Samen met andere partijen heeft LO in de cie Ruimte aangedrongen om een hoorzitting te organiseren. In een werkgroep die was opgezet om een hoorzitting voor te bereiden is door bijna alle partijen samengewerkt.

Deelname aan een expertmeeting van de VSG over sport door een LO-raadslid leverde goede adviseurs en deskundigen op die hun bijdrage aan de hoorzitting hebben geleverd. De werkgroep heeft vooraf verschillende experts en belanghebbenden gesproken, waaronder KNZB, BMC, NOC*NSF, Vivax, Sportfondsen Oegstgeest, en de Nieuwe vrienden van Poelmeer. Met de uitkomsten van de gesprekken is de hoorzitting opgezet. Er was een grote publieke belangstelling.

Tijdens de hoorzitting heeft iedereen die zich vooraf had opgegeven zijn zegje kunnen doen. De hoorzitting heeft opgeleverd dat er nieuwe heldere kaders zijn vastgesteld om te komen tot renovatie van Zwembad Poelmeer.

De georganiseerde hoorzitting is zeer positief ervaren door deelnemers aan en publiek bij de hoorzitting. Deze vorm van burgerparticipatie in combinatie met experts leent zich in de toekomst ook voor andere onderwerpen in Oegstgeest, omdat er een zeer brede beeldvorming ontstaat waarin alles naar voren wordt gebracht.

LO dankt nogmaals iedereen die aan deze hoorzitting zijn bijdrage heeft geleverd.