• 06 24 09 66 34
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Actueel: nieuws van en over "Hart voor Oegstgeest"

Thema's

Decentralisaties Jeugdzorg, WMO en Participatie

In 2015 krijgen gemeenten een spilfunctie in de uitvoering van de Jeugdzorg, de WMO en de Participatiewet. Het Rijk boekt kortingen in tot wel 40% bij de overdracht van de taken. De gemeenten staan dichter bij de burger en kunnen de taken efficiënter inrichten. Het gaat om de grootste stelselwijziging uit de Nederlandse geschiedenis van de afgelopen zestig jaar.

De HvO-wethouder Jos Roeffen heeft goed werk verricht met het vaart maken en houden op deze dossiers. Voor één januari 2015 moet er al een hoop werk zijn verzet en moeten cliënten weten waar ze aan toe zijn. In februari 2014 heeft de raad de beleidsnota Jeugdzorg Oegstgeest vastgesteld.

Er liggen goede kansen om de huidige knelpunten in de zorg op te lossen. Daarom is er zorgvuldig overleg geweest met experts, cliëntenraden , de Seniorenraad en de WMO-raad.

Centraal in de aanpak staat het behoud van eigen regie als dat kan en ondersteuning en maatwerk als dat nodig is. Niemand mag buiten de boot vallen. Voor iedereen moet het mogelijk zijn om mee te doen.

LO heeft speciale aandacht gevraagd voor gelijkwaardige behandeling van cliënten, naast bijzondere zorg voor de privacy.

LO heeft begrip voor de zorgen die mensen hebben omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn straks. Behalve de Jeugdzorg zijn de andere uitvoeringswetten nog niet eens vastgesteld door de Eerste en Tweede Kamer. Dat maakt dat er veel onduidelijkheden zijn.

In Oegstgeest gaat binnenkort een proef met als doel integrale zorg aan ouderen in de wijk van start. Dit gebeurd in een samenwerking tussen de huisartsen en het LUMC.

Verder heeft LO-Wethouder Jos Roeffen een werkervaringsproject naar Oegstgeest kunnen halen. Het gaat om een supermarkt waar mensen werkervaring kunnen opdoen met als doel naar een reguliere baan uit te stromen. De Superrr wordt eind maart gevestigd in de wijk Poelgeest. Zo krijgt deze wijk na bijna vijftien jaar eindelijk een wijkwinkel.