• 06 24 09 66 34
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Actueel: nieuws van en over "Hart voor Oegstgeest"

Thema's

Verkeer en Vervoer

HvO kiest voor: goede bereikbaarheid en terugdringen overlast

Alle wijken en alle woningen in de wijken moeten goed bereikbaar zijn. verkeersveiligheid en overlast ten gevolge van verkeersgeluid moet verbeteren vooral op door inwoners aangegeven knelpunten. Reeds bekende knelpunten zijn geluidsoverlast A44, fiets- en auto-ontsluiting Oegstgeest aan de Rijn, ontsluiting Buitenlust en ontbreken Holle Mareroute in Poelgeest.

Voor een goede inpassing van de extra afrit naar de Flora deed LO suggesties die ingaan op de vrees voor geluidsoverlast van de bewoners van Buitenlust. LO pleit al jaren voor het terugbrengen van de maximum snelheid op de A44. Met de inpassing van de Rijnlandroute en de afrit Flora liggen er goede ingangsmogelijkheden om dit gerealiseerd te krijgen.

Verder is het wenselijk aandacht te besteden aan verbetering van het openbaar vervoer en fietspaden. Openbaar busvervoer is een taak van de provincie die gaat over de concessies. Oegstgeest moet goed de vinger aan de pols houden en tijdig reageren op voor Oegstgeest ongewenste aanpassingen in het OV-netwerk. Niet alleen aanpassingen door concessiehouder, maar ook infrastructurele wijzigingen in de regio zijn van invloed op de busverbindingen. Een tweede ontsluiting voor Poelgeest en Nieuw Rhijngeest maakt ook daar regulier busvervoer mogelijk.

De mobiliteit van senioren moet behouden blijven door in stand houden van de dorpsbus.

Een goede doorstroming op de doorgaande wegen van de zogeheten “ruit” is van belang voor mensen die Oegstgeest in of uit willen in de spits, voor ondernemers, maar ook voor het milieu ( minder uitstoot en geluidsoverlast door stop and go). Met aandacht voor verkeersveiligheid en betrekken alle verkeersstromen en regionale ontwikkelingen zou hier eens goed naar gekeken moeten worden.