• 06 24 09 66 34
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Actueel: nieuws van en over "Hart voor Oegstgeest"

Thema's

Overveerpolder

HvO kiest voor poldergroen houden van de Overveerpolder

De VVD en PrO hebben het tweede bestemmingsplan Overveerpolder met de kleinst mogelijke meerderheid in de raad aangenomen. En knappen de Oegstgeester burger enerzijds op met het ontnemen van het zicht op de Overveerpolder door de bebouwing van kantine en kleedaccommodaties aan de westzijde en een schutting van ruim 180 meter aan de Oostzijde van de Overveerpolder.

Maar zij knappen ook de Oegstgeester bevolking op met het risico van de garantieverlening van maximaal zes miljoen euro. En dit bovenop de schulden van meer dan 90 miljoen euro die de gemeente op dit moment al heeft. De gemeente Oegstgeest loopt bij toekenning van deze garantie een financieel risico die ons weerstandsvermogen ( het vermogen om onverwachte financiële tegenvaller op te kunnen vangen) te boven gaan.

Met het realisme van nu behoren we een integrale afweging te maken tussen alle betrokken belangen, met het algemeen belang voorop. Dit realisme heeft veroorzaakt dat de raad besluiten heeft genomen tot stelselherziening, onderzoek naar renovatie in plaats van nieuwbouw van het zwembad, forse kortingen op subsidies en het toepassen van het profijtbeginsel.

Het past niet in het realisme van vandaag dat we enkel naar de belangen van één sportvereniging kijken. Dat roept terecht vragen op in het dorp. Vragen van inwoners die het reële risico lopen op lastenverzwaring.

LO blijft op het standpunt staan dat de overeenkomst tussen de gemeente, ASC en ProVastgoed Nederland BV van rechtswege is ontbonden door de vernietiging van het eerste bestemmingsplan Overveerpolder door de Raad van State en dat de algemene beginselen van zorgvuldigheid en rechtszekerheid voor andere belanghebbenden dan ASC ernstig worden geschaad.

Is LO dan blind voor de behoeften van ASC? Nee, LO heeft tijdens de behandeling van dit onderwerp in de raad voorgesteld dat we naar de beste oplossing voor ons dorp moeten kijken. Een oplossing die bijdraagt aan het groenhouden van de Overveerpolder en vanuit een integrale benadering aan de belangen van sportverenigingen. Met de besluitvorming over het zwembad heeft de raad vanuit een integrale benadering gehandeld. Dat zou hier nu weer kunnen zoals voor het zwembad.

Met tien stemmen tegen negen hebben VVD en PrO afgezien van deze mogelijkheid. Zij hebben hun belangafweging ten gunste van ASC laten door slaan. LO heeft met het oog op het algemeen belang en de rechtszekerheid tegen het tweede bestemmingsplan Overveerpolder gestemd.