Overveerpolder

Hart voor Oegstgeest kiest voor poldergroen houden van de Overveerpolder

Het tweede bestemmingsplan Overveerpolder is enige jaren terug met de kleinst mogelijke meerderheid in de raad aangenomen.

Met het realisme van nu behoren we een integrale afweging te maken tussen alle betrokken belangen, met het algemeen belang voorop.

Het past niet in het realisme van vandaag dat we enkel naar de belangen van één sportvereniging kijken. Dat roept terecht vragen op in het dorp. Vragen van inwoners die het reële risico lopen op lastenverzwaring.

Een oplossing die bijdraagt aan het groenhouden van de Overveerpolder en vanuit een integrale benadering aan de belangen van sportverenigingen. Met de besluitvorming over het zwembad heeft de raad vanuit een integrale benadering gehandeld.