Verkiezingsprogramma

Goede redenen om voor Hart voor Oegstgeest te kiezen!

De gemeente heeft lastige jaren doorgemaakt met een organisatorische crisis, toenemende lasten, enorme schulden en grote veranderingen in de zorg. Maar in de afgelopen vier jaar is er veel ten goede gekeerd: de bestuurlijke organisatie is weer op orde en op een breed terrein zijn noodzakelijke bezuinigingen gerealiseerd. De schulden zijn flink teruggelopen. Er is met man en macht gewerkt aan een solide invulling van taken die door decentralisatie en bezuiniging vanuit de centrale overheid bij de gemeente terecht zijn gekomen, zoals de zorg voor ouderen, jongeren en anderen die zorg nodig hebben. Nu is het de kunst om deze goede trend vast te houden en waar mogelijk samen met de inwoners verder inhoud te geven. In de raadsperiode 2014/2018 heeft Hart voor Oegstgeest zich hier, als één van de coalitiepartijen, met een eigen geluid vol voor ingezet. Daarmee gaan we door. En dat is nodig, nu en straks. Als u ook hart voor Oegstgeest heeft, hoeven we u waarschijnlijk niet te overtuigen om op Hart voor Oegstgeest te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Voor alle duidelijkheid zetten we hieronder nog eens onze belangrijkste aandachtspunten voor u op een rij.

Versterking van het dorpse karakter van Oegstgeest, ruimtelijk én sociaal

Ruimtelijk: kleinschaligheid, zorg voor flora en fauna, met een goede balans tussen bestaande-en nieuwbouw en aandacht voor water, groen en beeldbepalend en beschermd erfgoed (zoals bv de Landgoederenzone met daarin Endegeest). De wijk Nieuw Rhijngeest willen we voortvarend afbouwen. Daarmee is alle bouwgrond uitgegeven.

Sociaal: Veel aandacht voor alle inwoners, van jong tot oud, dus faciliteren van noodzakelijke en door de inwoners gewenste voorzieningen en van het verenigingsleven. Iedereen telt, doet mee en wordt gehoord. Hart voor Oegstgeest neemt alle signalen serieus en zal altijd terugkoppeling geven op gedane suggesties en gestelde vragen.

Regionale samenwerking op basis van zelfstandigheid

De centrale overheid gaat door met het overhevelen van taken naar de gemeenten. Zoals we dat gezien hebben met de Wmo (jeugdzorg en ouderenzorg). Nu komt de Omgevingswet eraan met veel wijzigingen ten opzichte van de huidige Wet Ruimtelijke Ordening. We moeten ons hierop terdege voorbereiden op basis van gelijkwaardigheid en zelfstandigheid, met behoud van de eigen beslissingsbevoegdheid en regie. Belangrijk is dat het bestuur zo dicht mogelijk bij de inwoners staat. De uitgangspunten van Hart voor Oegstgeest zijn verder:

  • effectief samenwerken op uitvoeringstaken in de regio en daarbij zoveel mogelijk inwoners betrekken,
  • samenwerken begint ‘van onderaf’, en is niet ‘van boven’ opgelegd.

Schulden verder terugdringen

De afgelopen vier jaar is de schuldpositie van de gemeente gehalveerd richting de € 50 miljoen.

Het streven zal zijn om deze nog verder naar beneden te brengen. Maar dit mag niet ten koste gaan van goed en inhoudelijk sociaal beleid, voorzieningen en van het kostbare groen. Bestaande financiële risico’s moeten zoveel mogelijk worden verminderd en nieuwe risico’s vermeden.