Verkiezingsprogramma

Zeker kiezen voor Hart voor Oegstgeest

Hoewel Hart voor Oegstgeest goed samenwerkt met andere politieke partijen, betekent dit niet dat we het over alles met elkaar eens zijn. Hart voor Oegstgeest heeft bezwaren tegen bouwprojecten die een te grote aantasting van het groen inhouden, niet passen binnen de structuurvisie of te grote financiële risico’s met zich meebrengen. De praktijk laat nu zien dat de door Hart voor Oegstgeest aangetoonde financiële risico’s eerder groter dan kleiner worden.

Met het op orde brengen van de organisatie, het onder controle brengen van de financiën en het terugdringen van de schulden, en de duidelijke richting waarop Oegstgeest samenwerking verder wil doorzetten, is het verkiezings-programma 2014-2018 van Hart voor Oegstgeest (voorheen Leefbaar Oegstgeest) en de huidige college-agenda geheel gerealiseerd. Dit door Hart voor Oegstgeest geïnitieerd beleid moet worden voortgezet.

Dus: met elkaar verder, als een zelfstandige gemeente, met behoud van het goede, versterken en verbeteren van de kwaliteiten, met heel veel zorg voor behoud van het dorpse karakter, de leefbaarheid, beschermde gebieden en het dierbare groen. En dat alles steeds in goed overleg met inwoners, omwonenden en andere betrokkenen.

Kandidaten van Hart voor Oegstgeest staan voor u klaar:

Volg uw hart en doe mee!

Onze fractie wil het werk graag voortzetten. Helpt u mee? Stem dan op Hart voor Oegstgeest. Maar u kunt ook nét iets meer doen. Uw stem en mening zijn niet alleen tijdens de verkiezingen van belang maar ook daarna! Aarzel niet en meld u aan. Dan blijft u niet alleen voortdurend op de hoogte, maar kunt u ook doorlopend uw mening laten horen in een ledenvergadering of commissie of bij fractieleden.

Meld u aan per e-mail of telefonisch: 06 53 74 49 54