Wateroverlast

Hart voor Oegstgeest kiest voor: oplossen wateroverlast

De bewoners van het oude deel van ons dorp maar ook in andere delen in Oegstgeest, hebben al sinds lange tijd ernstige last van een te hoge grondwaterstand onder hun huizen en in hun tuinen. Om de overlast te verhelpen en in de toekomst te voorkomen dient, onafhankelijk van andere projecten, het Water Actie Plan zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Niet of (te) laat acteren van de gemeente en overdracht van polders aan Hoogheemraadschap leidt tot voortduren schade aan binnenmilieu huizen, opstal en tuinen.

In kaart is gebracht welke acties er nodig zijn om de waterproblematiek op te lossen. De oplossing ligt volgens experts in een combinatie van maatregelen zoals het afkoppelen van schoon hemelwaterafvoer van de riolering in het Oranjepark. Met daarnaast drainage, realiseren van oppervlaktewater langs ASC-terrein en uitvoeren van de maatregelen voor de overdracht van de Oudenhofpolders.