Kieslijst Gemeenteraadsverkiezingen 16 maart 2022

Karin Rosdorff
Fractievoorzitter/Lijsttrekker

Ik ben geboren in Den Haag en heb in Leiden en in Noordwijkerhout gewoond. In 1999 kwam ik in Oegstgeest wonen in de wijk Poelgeest. Als wijkbewoner van Poelgeest verbaasde ik mij erover hoe zaken liepen. Omdat ik er niet van houd om alleen te klagen, maar ook te doen werd ik actief lid van de wijkvereniging. Als voorzitter van de verkeerscommissie en later ook als bestuurslid van de wijkvereniging heb ik mij actief ingezet om de kwesties van onze wijk onder de aandacht te brengen en te houden van de gemeentelijke politiek. Ik heb mij verdiept in Ruimtelijke Ordening en verkeersvraagstukken. Zo raakte ik betrokken bij de gemeente en de politiek. Een prettige leefomgeving is een issue dat echt leeft onder Oegstgeestenaren. Dat bleek wel bij de behandeling van ombuigingen Poelgeest en de structuurvisie met bij de behandeling een grote opkomst Oegstgeestenaren in het gemeentehuis. Ik ben een voorstander van het vroegtijdig betrekken van en actief luisteren naar burgers bij onderwerpen die hun leefomgeving raken. Ik vind dat besluitvorming gebaseerd moet zijn op gedegen onderbouwing, heldere kaders en een goede belangenafweging.

Dick de Groot
Nr. 2 Kieslijst

In 1961 ben ik geboren in Leiden en woon al sinds 1966 in Oegstgeest. Na het Rijnlands het ik de HEAO (Bedrijfseconomie) gehaald in Den Haag. Daarna werkzaam geweest bij verschillende financiele instellingen waaronder De Nationele Investeringsbank en de Van Bruggen Adviesgroep. Momenteel ben ik zelfstandig financieel adviseur met specialisatie op hypotheken. 

Daarnaast actief lid van tennisclub OLTC sinds 1980. Van 2008 tot 2020 als voorzitter waarna ik mij in de politiek ben gaan verdiepen. De uitgangspunten van Hart voor Oegstgeest spraken mij meteen aan en in het najaar van 2020 ben ik lid en vervolgens partijvoorzitter geworden.

Als Hart voor Oegstgeest een goede uitslag haalt bij de verkiezingen hoop ik een politieke rol in ons mooie dorp te kunnen gaan spelen.

Maarten van Tol
Commissielid/Nr. 3 Kieslijst

Geboren in 1954 te Breda, middelbare school in Velsen-Zuid, biochemie gestudeerd in Groningen, gepromoveerd in Utrecht. Vanaf 1984 met veel plezier inwoner van Oegstgeest.

Van 1983 tot 2017: Hoofd van het laboratorium Immunologie van de afdeling Kindergeneeskunde van het LUMC. Werkzaamheden: laboratorium management, patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, geven van onderwijs, organisatie van de opleiding Biomedische wetenschappen. In dit kader actief geweest in diverse landelijke commissies. Woont sinds kort in Park Bosgeest en is daar actief binnen verschillende werkgroepen in de wijk.

Wil zich graag inzetten voor Hart voor Oegstgeest met als interessegebieden: communicatie met inwoners Oegstgeest vanuit de gemeentepolitiek, regiozaken, ruimtelijke plannen, verkeer en vervoer, recreatie, cultuur en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, natuur en groenbeleid en sport.

Ondertussen al langere tijd commissielid voor Hart voor Oegstgeest.

Jaap van den Broek
Fractielid/Nr. 4 Kieslijst

Jaap heeft na beëindiging van zijn loopbaan als HR manager per 1 juli 2010 gelegenheid om Hart voor Oegstgeest met meer dan zijn steun in het stemhokje vooruit te helpen. Als geboren en getogen Oegstgeestenaar ziet hij het leefbaar houden van zijn dorp als een belangrijk doel. Vanaf begin 2021 raadslid voor onze partij.

06 53 74 49 54
Sef Baaijens
Nr. 5 Kieslijst

Als Corona ondanks alles toch iets goeds heeft gebracht, dan is het misschien wel de grotere waardering voor onze eigen directe woonomgeving is. Dat heb ik zelf ervaren tijdens mijn wandelingen door Oegstgeest. Het is prettig wonen hier. Eind jaren 80 ben ik hier komen wonen. Ik kwam toen in de derde klas van het Rijnlands Lyceum. Sindsdien heb ik het hier steeds drukker zien worden. De druk op Oegstgeest door verstedelijking en autoverkeer neemt steeds verder toe. Prettig wonen is niet vanzelfsprekend. We moeten zuinig zijn op onze omgeving, en ons best doen. Voor behoud en verbetering van de parken en plantsoenen, de trottoirs, de voorzieningen, de sociale veiligheid en nog veel meer. Dat is mijn motivatie om actief te worden voor Hart voor Oegstgeest, een partij waarin we elkaar vinden in onze gezamenlijke liefde voor onze woonomgeving in Oegstgeest. Ik hoop een bescheiden bijdrage te kunnen leveren. Met nuance en een beetje gezond verstand.

Menno Heemskerk
Nr. 6 Kieslijst

Geboren in 1973 te Leiden, in 1992 in Oegstgeest komen wonen, daarna diverse malen verhuisd binnen de regio en vanaf 2021 weer inwoner van Oegstgeest. Ons dorp is groen en prettig om in te wonen en dat moet zo blijven! Daar wil ik mij voor inzetten. Interessegebieden: ruimtelijke plannen, cultureel erfgoed, natuurbeleid, heldere communicatie met de bewoners van Oegstgeest en betrouwbaar bestuur. 

Frits van Dissel
Commissielid/Nr. 7 Kieslijst

Geboren in 1952, in Eindhoven en sinds 1989 woonachtig in Oegstgeest. Gepensioneerd. 

Ik beschik over grafisch technische kennis en heb bij grafische bedrijven, uitgeverijen en telecom bijgedragen aan electronische uitgeefprojecten en complexe internationale aanbestedingen. 

De fractie heb ik jarenlang als commissielid, raadslid en als fractievoorzitter gediend. Ik ben lang doende geweest om fusie met Leiden te voorkomen en als dorp zelfstandig te blijven. Het gaat namelijk allemaal om de inwoners! Daar moeten we vanuit gaan en het verloren vertrouwen in het bestuur moet weer terug.

06 24 09 66 34
Paula van Teylingen
Nr. 8 Kieslijst

Geboren en getogen in Den Haag. Studie Nederlands recht in Leiden. Op kamers in Oegstgeest. Na studie verhuisd uit Oegstgeest en in 1984 weer terug naar Oegstgeest! Diverse functies bekleed in voornamelijk Den Haag. Notariaat en bij voormalig ministerie van Verkeer en Waterstaat. Na pensionering 9 jaar raadslid in Oegstgeest geweest voor Hart voor Oegstgeest. Nu nog betrokken vanwege “hart voor Oegstgeest”.

Sjoerd de Groot
Nr. 9 Kieslijst

Ik ben in 1994 geboren in Leiden en opgegroeid in Oegstgeest. In het dagelijks leven geef ik bedrijven advies over implementatie van nieuwe IT technologieën. Op mijn 18e ben ik vertrokken naar Delft om Electrical Engineering te studeren aan de TU Delft, waarna ik ook mijn master Systems & Control Engineering heb gehaald. Na vervolgens twee jaar in Rotterdam te hebben gewoond ben ik terug gegaan naar Oegstgeest. Deze terugkomst heb ik altijd voor ogen gehad omdat Oegstgeest een hele fijne plek is om te wonen. Dat is het natuurlijk niet zomaar, en in mijn ogen levert Hart voor Oegstgeest hier een grote bijdrage aan, daarom heb ik mij ook aangesloten bij de partij.

 
Gerard van der Hoorn
Nr. 10 Kieslijst

Sinds 2009 ben ik woonachtig in Oegstgeest en ben geboren in 1957 te Amsterdam. Mijn gehele loopbaan heb ik voornamelijk grote complexe ICT-veranderingsprogramma’s geleid binnen het domein van de semi-overheid. Vorig jaar heb ik besloten om de partij Hart voor Oegstgeest actief te steunen mede omdat de punten uit het partijprogramma mij bijzonder aanspraken. Het accent van het gemeentebestuur moet liggen op een open en transparante blik gericht op het behartigen van de belangen van inwoners. Regelmatig komt Hart voor Oegstgeest in de publiciteit omdat zij inhoudelijk sterk optreden en telkens een duidelijk punt maken van zaken die er voor de burgers en gemeenschap toe doen; die werkwijze spreek mij bijzonder aan.

Jop van der Wiel
Nr. 11 Kieslijst
In 1996 ben in geboren in Oegstgeest, waar ik vervolgens mijn hele jeugd heb gewoond. Na Jenaplanschool de Kring ben ik naar het Rijnlands Lyceum Oegstgeest gegaan waar ik mijn VWO heb afgerond. Vervolgens ben ik in mijn studentjaren woonachtig geweest in Delft, maar ben afgelopen jaar weer terugverhuist naar ons prachtige dorp. In mijn vrije tijd ben ik lid geweest van vele sportverenigingen in Oegstgeest zoals: ASC, Rob van der Hoorn, LOHC, TTV Pecos en OLTC. Door deze verenigingen heb ik een hechte band gekregen met velen in Oegstgeest, en ben ik meer betrokken gemaakt bij de gemeente. 
Hiermee ben ik achter het belang gekomen sportverenigingen in Oegstgeest, en heb ik kennis over hoe we deze cultuur kunnen behouden en verder kunnen ontwikkelen. 
Annemarie Ravensbergen van Dam
Nr. 12 Kieslijst

In 1974 geboren in Den Helder. Nu al 10 jaar met veel plezier wonend in Oegstgeest met mijn man en 2 kinderen. Als horecaondernemers werkzaam in Haarlem en Oegstgeest. Enige jaren geleden met veel plezier bij OLTC als pachter gewerkt en vanaf 1 maart als de nieuwe pachter bij LOHC, de grootste sportclub van Oegstgeest met meer dan 2.000 leden! Wij ondersteunen de uitgangspunten van Hart voor Oegstgeest en ik wil op deze manier Hart voor Oegstgeest een steuntje in de rug geven!

Wyb Kusters
Nr. 13 Kieslijst

Oegstgeest, Oegstgeest laten. En dan vooral met een open, eerlijk en werkelijk betrokken bestuur. Dát is wat ik voor onze gemeente wil. Daarom sta ik op de lijst van Hart voor Oegstgeest.
Geboren in Friesland en in 1980 in Oegstgeest komen wonen. Ik heb een half leven voor de vakbeweging gewerkt als onderhandelaar in het vervoer en bestuurder van verschillende pensioenfondsen. Ondertussen ook Nederlands recht in Leiden gestudeerd. Nu gepensioneerd.
Ik hou van lopen: zowel hardlopen bij de Loopgroep Oegstgeest als wandelen; van de Vierdaagse in Nijmegen tot aan de camino naar Santiago de Compostela.

Jaap Hartevelt
Nr. 14 Kieslijst

Geboren in Den Haag in 1935. Opgegroeid in Nederlands Indië en schooltijd in Bilthoven en Den Haag. Studeerde geologie in Leiden en deed wereldwijd veel zeebodemonderzoek. Sinds 1960 woonachtig in Oegstgeest, waar ik in de jaren ’90 politiek actief werd uit onvrede met de toenmalige gemeentelijke bestuurscultuur. 

Ik was kerngroep-lid bij de oprichting van Leefbaar Oegstgeest/Hart voor Oegstgeest  en werd de eerste voorzitter. Specialisatie: ruimtelijke plannen en groenbeleid en het realiseren van een aaneengesloten groene zones met b.v. Park Landskroon, en de laatste tijd: het behoud van landgoed Endegeest.

 

Niels van Weeren
Nr. 15 Kieslijst
Jos Roeffen
Nr. 16 Kieslijst

Jos Roeffen was wethouder van januari 2013 tot juni 2018 met de
portefeuilles duurzaamheid en groen, sociaal, vrijwilligers en jeugdbeleid,
onderwijs, beheer en onderhoud en ruimtelijke ordening. Hij was eerder
raadslid en is nu vrijwilliger bij Fietsmaatjes Oegstgeest.