Geschiedenis

 De oorsprong en ontwikkeling

Leefbaar Oegstgeest (LO) is voortgekomen uit een initiatief van verontruste burgers in Oegstgeest. Deze groep heeft zich vanaf medio 1992 intensief met het gemeentelijk beleid bezig gehouden. Aanleiding waren de plannen voor een grootschalig winkel en kantorencomplex waaronder een nieuw raadhuis aan de Lange Voort.

Deze plannen en de behandeling daarvan waren een voorbeeld van een slecht werkende democratie, waarbij de gemeenteraad en B&W zich meer tegenover dan aan de kant van de burgers opstelden. Deze in de loop van jaren ingeslepen bestuurscultuur werd in die tijd noch door de gevestigde politieke partijen noch door het gemeentebestuur onderkend. Bij confrontatie met de oppositie vanuit de burgerij, goeddeels vertolkt door de inmiddels opgerichte vereniging Verontruste Burgers Oegstgeest, bleek het gemeentebestuur onvoldoende in staat te zijn tot verandering.

Dit heeft de Verontruste Burgers aanleiding gegeven een plaatselijke politieke partij op te richten en onder de naam Leefbaar Oegstgeest in 1994 aan de raadsverkiezingen deel te nemen. Inmiddels zijn de resultaten, meer dan vijftien jaar later, een goed gemeentehuis in de oude Jelgersma kliniek en een geheel vernieuwd Lange Voort winkelcentrum.

Leefbaar Oegstgeest behaalde in 1994 in één klap 42% van de stemmen en kwam daarbij als verreweg de grootste partij met 7 zetels in de gemeenteraad. De exceptioneel hoge electorale opkomst van 74% gaf aan deze verkiezingsoverwinning nog een extra betekenis.

LO heeft gedurende de raadsperiode 1994-1998 een jaar in het college gezeten en drie jaar in de oppositie. Onenigheid met de andere politieke partijen over de verbouw van de toenmalige Jelgersmakliniek tot raadhuis van Oegstgeest deed de LO in de oppositie belanden. Deze raadsperiode kenmerkte zich door harde confrontaties tussen LO en de gevestigde landelijke politieke partijen.

Tegelijkertijd was het ook de tijd waarin de gemeentepolitiek zich geleidelijk meer op de burgers ging richten. De doelstelling van LO: een gemeentebestuur van en voor de Oegstgeester burgers begon zich geleidelijk aan te manifesteren. Bij de verkiezingen van 1998 behaalde LO weliswaar minder stemmen, maar bleef met 6 zetels wel de grootste raadsfractie. Dit herhaalde zich bij de verkiezing van 2002 en zo kwam LO in1998 weer in het college. Na het vertrek van Heleen Steens-Stam beheerde Gé Eegdeman als wethouder voor LO o.a. de portefeuilles Onderwijs, Jeugd- en Ouderenbeleid en Sport/recreatie. Sinds haar oprichting heeft Leefbaar Oegstgeest een ontwikkeling doorgemaakt van verontrusting naar kritisch volgen en brug van burger naar bestuur. Door LO zal nooit meer gebeuren wat indertijd aanleiding was voor haar ontstaan.

In de raadsperiode sedert 2002 heeft LO een aantal initiatieven genomen die door de raad zijn overgenomen en inmiddels deels tot besluitvorming hebben geleid. De belangrijkste is de Structuurvisie die een kader schetst voor de ontwikkeling van Oegstgeest tot 2020. De regelmatige risico analyses voor de bebouwing van Nieuw-Rhijngeest, kritisch ten aanzien van regionale ontwikkelingen die lang niet altijd in het voordeel van Oegstgeest zijn, blijven hameren op transparantie in beleid en bestuur en de bijbehorende open en tijdige communicatie naar burgers.

In 2016 is de naam veranderd naar Hart voor Oegstgeest omdat die naam beter past bij deze tijd en goed aangeeft waar we voor staan.

De partij met echt HART VOOR een groen en zelfstandig OEGSTGEEST!