• 06 24 09 66 34
  • .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Hart voor Oegstgeest

is de enige, echte lokale partij van Oegstgeest. Wij varen onze eigen, onafhankelijke politieke koers. Met en voor de inwoners van Oegstgeest. De leefbaarheid van ons dorp staat bij ons hoog in het vaandel. Dat was en is nog steeds hard nodig. Niet voor niets hebben wij het initiatief genomen tot de Structuurvisie; hét kader voor alle ruimtelijke ontwikkelingen.

HvO wordt gedragen door het fractiebestuur.

Lees ons verkiezingsprogramma.
vlnr Cocq Ouwerkerk, Frits van Dissel, Raha Roshan, Jaap van den Broek, Karin Rosdorff en Maarten van Tol
klik op 'lees verder' in de foto voor meer informatie

Verkiezingen 2018

Hart voor Oegstgeest wil geen fusie met Leiden en zet zich in voor de zelfstandigheid van ons mooie dorp. Met samenwerking in de regio. Wij stellen het belang van onze inwoners centraal. Met behoud van het groen en het dorpse karakter. Minder schulden en meer woonruimte voor ouderen en starters. Zonder windmolens.

Dat lukt ons met uw steun. Stem daarom op 21 maart met uw hart: stem op Hart voor Oegstgeest.

De kandidatenlijst vindt u hier.

Verkiezingsnieuws

Het echte verhaal achter het kappen

Er is al veel gezegd en geschreven over het kappen van bomen in Haaswijk. Door voorstanders en tegenstanders. Lees hier....

lees het hele bericht

Download de bijlage.

Onthouden: lijst 4 Hart voor Oegstgeest

​Kijk hier alvast op welke kandidaten van Hart voor Oegstgeest u wilt stemmen.

lees het hele bericht

Download de bijlage.

Lijsttrekker Frits van Dissel in OC -

​Onze lijsttrekker heeft zich in de Oegstgeester Courant van 6 februari 2018 kort voorgesteld.

lees het hele bericht

Download de bijlage.

HvO gaat voor zelfstandige toekomst Oegstgeest

Collegepartij Hart voor Oegstgeest (HvO) heeft sinds enkele dagen een vastgesteld verkiezingsprogramma en een kandidatenlijst. De leden van HvO hebben....

lees het hele bericht

Actueel

Het echte verhaal achter het kappen

Er is al veel gezegd en geschreven over het kappen van bomen in Haaswijk. Door voorstanders en tegenstanders. Lees hier het echte verhaal over de achtergronden, de af- en overwegingen van het kappen van bomen.

lees het hele bericht

lees de bijlage

Reactie Hart voor Oegstgeest Coalitie PrO, CDA en VVD 11 september 2020

ZORGEN van HART voor OEGSTGEEST over het Nader Coalitieakkoord PrO, CDA en VVD SLIDESHOW INTRODUCTIE Eind juni 2020 is de Wethouder Glasbeek van Progressief Oegstgeest opgestapt., nadat de raad niet akkoord ging met zijn voorstel om het unaniem aangenomen amendement Endegeest te schrappen, Progressief Oegstgeest trok de stekker uit de coalitie, vanwege gebrek aan vertrouwen Tijdens het zomerreces Zijn de pogingen....

lees het hele bericht

Hart voor Oegstgeest beëindigd gesprekken VVD en CDA

2020.08.13 Hart voor Oegstgeest breekt coalitiegesprekken af met de VVD en het CDA Hart voor Oegstgeest heeft ingestemd met het verzoek van de door de VVD benoemde verkenner om de mogelijkheden voor een coalitie VVD, CDA, Hart voor Oegstgeest te verkennen. Hart voor Oegstgeest heeft in deze verkenning constructief verschillende gesprekspunten naar voren gebracht. Daarbij waren voor de fractie van Hart....

lees het hele bericht

Lijsttrekker Frits van Dissel in OC

​Onze lijsttrekker heeft zich in de Oegstgeester Courant van 6 februari 2018 kort voorgesteld.

lees het hele bericht

lees de bijlage

Twitter

De fractie
Frits van Dissel
Fractievoorzitter 06 24 09 66 34

Sinds 1993 lid van HvO, betrokken geweest bij pers en propaganda activiteiten ten tijde van de stormachtige entree van Leefbaar Oegstgeest in de lokale Oegstgeester politiek. Vanaf het begin betrokken bij ontwikkelingen die het dorpse karakter van Oegstgeest aangaan zoals de ontwikkeling van het huidige Raadhuis Rhijngeest, behoud en bescherming van het Land van Bremmer en later: de waterproblematiek – in het algemeen: veel aandacht voor de natuur, kleinschaligheid en sociale cohesie in het dorp, de goede balans tussen ‘Rood’, ‘groen’ en ‘blauw’ - bouwen, de natuur en het water.

Ooit met hart gekozen voor Oegstgeest, inmiddels het hart verloren aan Oegstgeest, en wil zich sterk maken om juist die karakteristieken die Oegstgeest zo geliefd maken, te behouden en te versterken. Dat was en is zijn motivatie om lid te worden van HvO en zich vervolgens ook met Hart voor Oegstgeest politiek actief in te zetten.

Sinds 2014 beëdigd tot Steunfractie-lid, en in die rol deelgenomen aan de Commissievergaderingen van met name de raadscommissie Ruimte. Op 23 april 2015 toegetreden tot de gemeenteraad na het vertrek van Paula van Teylingen. In het afgelopen jaar heeft hij goede contacten opgebouwd in de raad en tracht door goede samenwerking het teamwerk te versterken en de partijpunten naar voren te krijgen. Voor zijn beeldvorming kan hij bogen op goede contacten in de gemeenschap (o.a. hockeyclub, Lionsclub) en is hij in 2014 op provinciaal/regionaal niveau betrokken geweest bij de oprichting van een lokale partijen koepel: de Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland. Sinds 2015 lid van de regionale Klankbordgroep Leidse regio, betrokken bij de opstelling van de ‘Toekomstvisie Leidse regio’.

Jaap van den Broek
Secretaris 06 53 74 49 54

Jaap heeft na beëindiging van zijn loopbaan als HR manager per 1 juli 2010 gelegenheid om HvO met meer dan zijn steun in het stemhokje vooruit te helpen. Als geboren en getogen Oegstgeestenaar ziet hij het leefbaar houden van zijn dorp als een belangrijk doel.

Karin Rosdorff
Fractielid 06 83 33 46 90

Ik ben geboren in Den Haag en heb in Leiden en in Noordwijkerhout gewoond. In 1999 kwam ik in Oegstgeest wonen in de wijk Poelgeest. Als wijkbewoner van Poelgeest verbaasde ik mij erover hoe zaken liepen. Omdat ik er niet van houd om alleen te klagen, maar ook te doen werd ik actief lid van de wijkvereniging. Als voorzitter van de verkeerscommissie en later ook als bestuurslid van de wijkvereniging heb ik mij actief ingezet om de kwesties van onze wijk onder de aandacht te brengen en te houden van de gemeentelijke politiek. Ik heb mij verdiept in Ruimtelijke Ordening en verkeersvraagstukken. Zo raakte ik betrokken bij de gemeente en de politiek. Een prettige leefomgeving is een issue dat echt leeft onder Oegstgeestenaren. Dat bleek wel bij de behandeling van ombuigingen Poelgeest en de structuurvisie met bij de behandeling een grote opkomst Oegstgeestenaren in het gemeentehuis. Ik ben een voorstander van het vroegtijdig betrekken van en actief luisteren naar burgers bij onderwerpen die hun leefomgeving raken. Ik vind dat besluitvorming gebaseerd moet zijn op gedegen onderbouwing, heldere kaders en een goede belangenafweging.

Raha Roshan
Steunfractielid 06 46 60 20 52

21 jaar, geboren in Teheran. Op haar 13e is Raha met haar ouders van Iran naar Nederland gekomen, en is goed bekend met vluchtelingenproblematiek, inburgering en opvang.

Ze bezit de Nederlandse nationaliteit, en voelt zich bijzonder thuis in Nederland. Raha heeft zich gemakkelijk en vlot de Nederlandse taal eigen gemaakt en rondt binnenkort haar opleiding voor ac count management af. Ze is zeer geïnteresseerd zich in te zetten voor maatschappelijke thema’s in haar huidige omgeving, ook als ze straks een baan gevonden heeft. Omgaan met mede - landers is noodzakelijk, ‘een must’, en vindt ze leuk. De regio hier is haar inmiddels bekend, ze woonde een tijd in Noordwijk en nu, sinds begin 2017, met haar vriend samen gaan in Oegstgeest. Ze hebben voor Oegstgeest kunnen kiezen - dit mooie dorp in de randstad. Raha heeft al veel hart voor Oegstgeest en, hoewel ze niet stopt met nog veel te leren, denkt ze wel enthousiast een en ander te kunnen bijdragen aan de gemeenschappelijke bestuurstaken in Oegstgeest. Haar belangstelling gaat dan zeker uit naar omgang en communicatie met inwoners en sociaal maatschappelijk thema’s.

Simon Vogel
Fractielid 071 52 36 292

Bijdragen aan het goed besturen van onze gemeente; dat doe ik via de locale politiek. Sinds september 2011 ben ik fractievoorzitter van Hart voor Oegstgeest. In 2008 werd ik lid van onze gemeenteraad. Daarvoor heb ik mij sinds 2006 warm gelopen als adviseur van de fractie en als plaatsvervangend commissielid. Met mijn ervaring als accountant en als financieel directeur heb ik een frisse blik op de financiële zaken van onze gemeente. Daarbij volg ik de HvO-lijn van kritisch en constructief kijken naar kansen en risico’s en efficiënt omgaan met het geld van onze gemeente. Ik besteedde aandacht aan de verkoop van aandelen Nuon, het verstandig inzetten van de opbrengst, het realiseren van de geplande investeringen in voorzieningen in ons dorp, het zo veel mogelijk voorkomen van een hoger tarief voor de onroerend zaakbelasting en het beter presenteren van de risico’s in grote projecten. Door de gevolgen van de recessie kunnen niet alle wensen van de gemeente worden vervuld. Er moeten keuzes worden gemaakt op basis van een aantal criteria. Daarbij is kwaliteit op financieel gebied heel belangrijk. Naast financiën heb ik aandacht besteed aan onderwerpen als onderwijs en sport. Daarmee heb ik in de afgelopen jaren ervaring opgedaan via mijn hobby’s: het begeleiden van studenten aan de Rotterdam School of Management, als actief sporter en als voorzitter van een grote tennisvereniging. Bij onderwijs gaat het vooral om passende multifunctionele huisvesting met een goed binnenklimaat. De uitstekende voorzieningen voor sport in ons dorp moeten we zien te behouden. Want ik weet uit ervaring dat goed bewegen op elke leeftijd leuk en gezond is. Samen met mijn collegae van Leefbaar Oegstgeest lever ik daar graag een bijdrage aan.

Maarten van Tol
Steunfractielid

Geboren in 1954 te Breda, middelbare school in Velsen-Zuid, biochemie gestudeerd in Groningen, gepromoveerd in Utrecht. Vanaf 1984 met veel plezier inwoner van Oegstgeest.

Van 1983 tot 2017: Hoofd van het laboratorium Immunologie van de afdeling Kindergeneeskunde van het LUMC. Werkzaamheden: laboratorium management, patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, geven van onderwijs, organisatie van de opleiding Biomedische wetenschappen. In dit kader actief geweest in diverse landelijke commissies. Woont sinds kort in Park Bosgeest en is daar actief binnen verschillende werkgroepen in de wijk.

Wil zich graag inzetten voor Hart voor Oegstgeest met als interessegebieden: communicatie met inwoners Oegstgeest vanuit de gemeentepolitiek, regiozaken, ruimtelijke plannen, verkeer en vervoer, recreatie, cultuur en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, natuur en groenbeleid en sport.