Hart voor Oegstgeest en de Omgevingsvisie

28 maart 2023

Op 23 maart heeft de gemeenteraad de Omgevingsvisie Oegstgeest unaniem aangenomen. In de Omgevingsvisie is op hoofdlijnen uitgewerkt met welke ruimtelijke ontwikkelingen we in Oegstgeest tot 2030 rekening houden en hoe deze ontwikkelingen met elkaar samenhangen. Hierbij zijn 12 thema’s uitgewerkt, waaronder wonen, voorzieningen, duurzaamheid, water en groen, erfgoed en mobiliteit. In de visie is ons dorp onderverdeeld in 8 deelgebieden en wordt voor elk van deze deelgebieden de gewenste ontwikkeling geschetst.

In de procedure die tot de eindversie van de Omgevingsvisie heeft geleid, hebben (groepen van) inwoners, maatschappelijke organisaties en verenigingen een bijdrage geleverd door in totaal 26 zienswijzes in te dienen. In de afgelopen twee jaar zijn in verscheidene commissievergaderingen verschillende concept versies van de Omgevingsvisie uitvoerig besproken. Dit alles heeft geleid tot een goed eindresultaat, waarvoor de ambtenaren een groot compliment verdienen. Met name het hoofdstuk over de uitvoering is sterk verbeterd.

Liever wat meer keuzes gemaakt

Hart voor Oegstgeest is het met sommige indieners van een zienswijze eens dat op meerdere punten in de visie duidelijkere keuzes hadden kunnen worden gemaakt. Dit kalenderjaar zullen bij verschillende mogelijke zoeklocaties voor woningbouw knopen worden doorgehakt. Uitgangspunten voor ons zijn: (1) er gaat niet gebouwd worden ten koste van groen; (2) eventuele nieuwe bebouwing mag niet hoger worden dan de gebouwen in de directe omgeving; en (3) er wordt rekening gehouden met de verkeerssituatie (de toegankelijkheid) en parkeren.

5 amendementen

Hart voor Oegstgeest heeft een voortrekkersrol gespeeld bij het opstellen van 5 amendementen op de Omgevingsvisie. Deze amendementen zijn unaniem door de raad aangenomen. Ze gaan over: (1) aandacht voor voetgangers, (2) een actieve inzet van de gemeente om de (toenemende) geluidsoverlast van de A44, N444 en de N206 te verminderen, (3) aandacht voor de verkeerstechnische impact van FloraHolland, (4) de bovengenoemde hoogte als leidend principe, en (5) vigerend beleid meenemen bij nieuwe ontwikkelingen.

Motie woningbouwlocaties

Hart voor Oegstgeest heeft ook een motie opgesteld die het college oproept om een compleet overzicht te maken van alle mogelijke zoeklocaties voor woningbouw. Het college wordt gevraagd om de mogelijkheden (omvang bebouwing, doelgroepen), beperkingen en knelpunten voor elke mogelijke locatie aan te geven. Dit om te voorkomen dat we in 2030 Oegstgeest helemaal vol hebben gebouwd en te bevorderen dat woningen voor b.v. starters, zorgbehoevenden en ouderen op een goede plek terecht komen.  Ook deze motie is unaniem aangenomen.         

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.