Hart voor Oegstgeest wenst geen massale bebouwing in het Hofbrouckerpark

Het huidige bestemmingsplan, Poelgeest waarin het bejaardencentrum Hofwijck en de zogenoemde Vijverhof huisjes aan het Hofbrouckerpark liggen, is opgesteld met de gedachte dat het hoofdgebouw ‘Hofwijck’ opnieuw als bejaardencentrum gebouwd zou gaan worden, en minder m2 zou gaan beslaan.

In het bestemmingsplan is destijds voorzien in bebouwing in het gebied als kostendragers voor de nieuwbouw van Hofwijck. Door veranderingen in het zorglandschap is dit plan nooit doorgegaan. Marente, de eigenaar van Hofwijck, heeft wel de Vijverhof huisjes verkocht aan een belegger om Hofwijck te verbouwen tot verpleeghuis voor dementerende ouderen. En een belegger wil nu eenmaal rendement op zijn eigendom. Deze belegger wil nu de gronden gaan ontwikkelen en heeft plannen voor woningbouw.

De footprint in het Bestemmingsplan Oud Poelgeest ging uit van een nieuw Hofwijck met een veel kleinere footprint (namelijk met een afname van 2840 naar 2280 m2 bebouwing en ook minder m3). Omdat de nieuwbouw niet is gerealiseerd is de footprint van het huidige Hofwijck dus groot gebleven.

Aan de gemeenteraad, omwonenden en andere belangstellenden is een plan gepresenteerd dat voorziet in 4 appartementenblokken met elk 5 bouwlagen. Het plan houdt geheel geen rekening met het feit dat het hoofdgebouw Hofwijck niet is herbouwd maar gerenoveerd en dus ook niet minder m2 in beslag heeft genomen. De consequentie hiervan is dat de bouwvlakken aan de Hazenboslaan naar het zuiden worden verschoven. Door de voorgestelde bebouwing op veld 4 wordt de zichtlijn op het Hofbrouckerpark vanaf de Hofdijck doorkruist.

In de Stedenbouwkundige onderbouwing van Hofwijck 2009, als onderlegger voor het BP Oud Poelgeest 2010, wordt uitgegaan van een totale inhoud van de vier appartementengebouwen van afgerond 45.000 m3. Hoewel de belegger in zijn documentatie hierover geen cijfers laat zien, is te berekenen dat de inhoud van de nu geprojecteerde appartementenblokken met 5 bouwlagen afgerond in de orde van 55.000 m3 gaat bedragen.  Op de vier bouwvlakken worden in de plannen van de belegger nu 137 woningen voorzien, terwijl in 2010 werd uitgegaan van 98 appartementen. Door bovenstaande verschuiving van bouwvlakken, toename van de totale footprint plus de toename van het totale bouwvolume van de vier appartementengebouwen, wordtde landschappelijke waarde van het Hofbrouckerpark niet verbeterd. Bovendien brengt de renovatie en vooral de bouwplannen, geen verlichting maar verdichting in ons toch al zeer dichtbebouwde dorp.

Het  is allemaal niet wat Hart voor Oegstgeest voor ogen heeft in dit gebied.

Nu de noodzaak van een kostendrager voor nieuwbouw van zorgcentrum Hofwijck is verdwenen, moet de gemeenteraad eerst opnieuw een afweging maken of zij, met als doel daar appartementenblokken te laten verrijzen, gemeentegrond wenst te verkopen. Hart voor Oegstgeest is daar tot nog toe geen voorstander van. Het maak forsere bebouwing mogelijk waardoor de openheid en het groen aldaar teveel wordt aangetast.

Er wordt door het college een aantal onderzoeken in gang gezet, waarna het de bedoeling is dat de raad prioriteiten zal gaan aangeven. Op 20 april wordt plan van aanpak in de commissie gesproken.

Voor Hart voor Oegstgeest is hierbij van belang dat:

  • het behoud van het groene en dorpse karakter en de landschappelijke waarde van het gebied mee word genomen in de onderzoeken;
  • de behoefte aan woningen met extramurale zorgmogelijkheden in de nabijheid van een zorgcentrum nu en in de toekomst in kaart wordt gebracht;
  • de inbreng van omwonenden en huidige en mogelijk toekomstige bewoners worden meegenomen;
  • een integrale afweging mogelijk wordt gemaakt.

Omdat de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit heeft genomen moet er binnen een jaar een nieuw bestemmingsplan komen voor het gehele gebied. Dat stelt de raad in de gelegenheid om afweging te maken zonder dat de belegger/eigenaar op basis van het huidige bestemmingsplan kan gaan beginnen met bouwen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.