Betrouwbaar bestuur

De crisis om ons heen en binnen de gemeente heeft de afgelopen tijd nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk een gedegen en betrouwbaar bestuursapparaat is. En hoe belangrijk het is dat interactie tussen ambtenaren, college, Raad en burgers gestoeld is op vertrouwen. Deze bases zijn van belang voor goede bestuurskracht en draagvlak.

Om een betrouwbaar bestuur te zijn is het van belang dat:

  • De gemeentefinanciĆ«n op orde zijn
  • De organisatie op orde is
  • Het bestuur goed motiveert hoe zij belangen weegt in haar besluitvorming
  • Vertrouwelijke stukken tot het minimum beperkt blijven
  • De raad alle stukken te zien krijgt om haar controlerende taak goed te kunnen uitoefenen