Decentralisaties Jeugdzorg, WMO en Participatie

In 2015 kregen de gemeenten een spilfunctie in de uitvoering van de Jeugdzorg, de WMO en de Participatiewet. Het Rijk boekt kortingen in tot wel 40% bij de overdracht van de taken. De gemeenten staan dichter bij de burger en kunnen de taken efficiënter inrichten. Het gaat om de grootste stelselwijziging uit de Nederlandse geschiedenis van de afgelopen zestig jaar.

Hart voor Oegstgeest heeft veel werk verricht met het vaart maken en houden op deze dossiers.

Er liggen goede kansen om de huidige knelpunten in de zorg op te lossen. Daarom is er zorgvuldig overleg geweest met experts, cliëntenraden , de Seniorenraad en de WMO-raad.

Centraal in de aanpak staat het behoud van eigen regie als dat kan en ondersteuning en maatwerk als dat nodig is. Niemand mag buiten de boot vallen. Voor iedereen moet het mogelijk zijn om mee te doen.

Hart voor Oegstgeest heeft speciale aandacht gevraagd voor gelijkwaardige behandeling van cliënten, naast bijzondere zorg voor de privacy.

Hart voor Oegstgeest heeft begrip voor de zorgen die mensen hebben omdat ze niet weten waar ze aan toe zijn straks. Behalve de Jeugdzorg zijn de andere uitvoeringswetten nog niet eens vastgesteld door de Eerste en Tweede Kamer. Dat maakt dat er veel onduidelijkheden zijn.