Geluidshinder vliegtuigen

Hart voor Oegstgeest zet zich actief in tegen vliegtuiglawaai boven ons dorp.

Hart voor Oegstgeest heeft tijdens de begrotingsraad 2014-2017 een amendement ingediend tegen de bezuiniging op de vertegenwoordiging vanuit Oegstgeest in het CROS ( Commissie Regionaal Overleg Schiphol) en op de Oegstgeester meetpunten voor vliegtuiglawaai opgenomen in Sensornet.

Het CROS-overleg is het enige platform en wettelijk adviesorgaan dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu adviseert over geluidshinder rondom Schiphol en waar Oegstgeest met andere gemeenten uit de regio haar stem kan laten horen.

Klachten over vliegtuiglawaai in de regio ontvangen via Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) worden ieder kwartaal besproken in de CROS. Meer informatie over vliegtuiglawaai, BAS, CROS en Sensornet vind u op de website van de omgevingsdienst. website van de omgevingsdienst.