Veiligheid

Veilig zijn en je veilig voelen is belangrijk voor ieder. Hart voor Oegstgeest wil specifieke aandacht voor toezicht en handhaving en de rol van de inwoners. Hart voor Oegstgeest kiest voor:

  • Toezicht en handhaving
  • Toezien op de aanpak door de politie op de zwaardere criminaliteit;
  • gemeentelijke toezichthouder meer en meer zichtbaar op straat;
  • de burgers laten meehelpen door inzet van “Burgernet”, waarbij de inwoners zelf een bijdrage leveren om de pakkans van bijvoorbeeld inbrekers te verhogen;
  • extra aandacht blijven besteden aan preventie;
  • zichtbelemmeringen op de weg door tuingroen aanpakken;
  • winkelgebieden, en voetpaden vrijhouden van obstakels en overlast
  • regelmatige alcoholcontroles autobestuurders
  • wijkschouw met inwoners niet alleen voor staat onderhoud openbare ruimte, maar ook (sociaal) onveilige plekken.