Hart voor Oegstgeest beëindigd gesprekken VVD en CDA

2020.08.13 Hart voor Oegstgeest breekt coalitiegesprekken af met de VVD en het CDA

Hart voor Oegstgeest heeft ingestemd met het verzoek van de door de VVD
benoemde verkenner om de mogelijkheden voor een coalitie VVD, CDA, Hart voor
Oegstgeest te verkennen.
Hart voor Oegstgeest heeft in deze verkenning constructief verschillende
gesprekspunten naar voren gebracht. Daarbij waren voor de fractie van Hart voor
Oegstgeest de essentiële waarden van onze lokale partij ook hier de meetlat:
transparant en integer besturen en betrekken van de inwoners bij het te voeren
beleid.
Op basis van de gevoerde gesprekken hebben fractie en bestuur van Hart voor
Oegstgeest vastgesteld dat de VVD en het CDA niet inzien dat er problemen zijn met
de in deze raadsperiode ontstane bestuurscultuur. Deze wijze van besturen heeft
geleid tot grote onvrede onder inwoners en schade toegebracht aan het imago van
het openbaar bestuur.
Hart voor Oegstgeest heeft niet het gevoel dat de andere partijen openstaan voor
een aanpassing van de ontstane cultuur die wij noodzakelijk achten. Dit primaire punt
van Hart voor Oegstgeest was de reden om de verkenning niet voort te zetten.