Hart voor Oegstgeest lastenverhogingen beperken

  • redelijke tarieven voor verwerking afval en riolering door efficiĆ«nter werken;
  • OZB-verhoging beperken tot maximaal de inflatie;
  • minimale verhoging OZB (als het niet anders kan) voor belangrijke voorzieningen zoals het zwembad, op voorwaarde van verhoogde tarieven;
  • subsidieverminderingen sport en cultuur beperken voor behoud van waardevolle verenigingen en organisaties;
  • het vangnet voor minder draagkrachtigen behouden.