Onze thema’s

Oegstgeest voor Ondernemers

Hart voor Oegstgeest wil het klimaat voor ondernemers verbeteren, met aandacht voor innovatie en duurzaamheid. Ondernemers dragen met werk dicht bij huis en een divers producten- en dienstenaanbod bij aan de identiteit van onze beste woongemeente. Daarvoor komen mensen graag terug naar Oegstgeest. Goed dat de raad de lokale economische agenda, met inbreng van het Platform Voor Ondernemers Oegstgeest, vaststelde. Voorstellen van Hart voor Oegstgeest voor Inkopen in Oegstgeest en een passende duur van de Kermis werden aangenomen. Naast een verdere invulling van het Bio Science Park speelt de herontwikkeling van het MEOB-bedrijvenpark. Naar de mening van Hart voor Oegstgeestt…

Lees meer

Veiligheid

Veilig zijn en je veilig voelen is belangrijk voor ieder. Hart voor Oegstgeest wil specifieke aandacht voor toezicht en handhaving en de rol van de inwoners. Hart voor Oegstgeest kiest voor: Toezicht en handhavingToezien op de aanpak door de politie op de zwaardere criminaliteit;gemeentelijke toezichthouder meer en meer zichtbaar op straat;de burgers laten meehelpen door inzet van “Burgernet”, waarbij de inwoners zelf een bijdrage leveren om de pakkans van bijvoorbeeld inbrekers te verhogen;extra aandacht blijven besteden aan preventie;zichtbelemmeringen op de weg door tuingroen aanpakken;winkelgebieden, en voetpaden vrijhouden van obstakels en overlastregelmatige alcoholcontroles autobestuurderswijkschouw met inwoners niet alleen voor staat onderhoud…

Lees meer

Zwembad Poelmeer

Door inzet van Hart voor Oegstgeest bleef het zwembad behouden voor ons dorp. In juni 2009 had de raad besloten om een nieuw zwembad te realiseren. in november 2012 heeft het voormalig College van VVD en PrO de raad voorgesteld om het zwembad te sluiten, dit omdat het College vanwege de te hoge schuldenlast de begroting niet sluitend kon maken. Door een amendement is dit besluit teruggedraaid en genieten we nu nog van een fijn zwembad.

Lees meer

Geluidshinder vliegtuigen

Hart voor Oegstgeest zet zich actief in tegen vliegtuiglawaai boven ons dorp. Hart voor Oegstgeest heeft tijdens de begrotingsraad 2014-2017 een amendement ingediend tegen de bezuiniging op de vertegenwoordiging vanuit Oegstgeest in het CROS ( Commissie Regionaal Overleg Schiphol) en op de Oegstgeester meetpunten voor vliegtuiglawaai opgenomen in Sensornet. Het CROS-overleg is het enige platform en wettelijk adviesorgaan dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu adviseert over geluidshinder rondom Schiphol en waar Oegstgeest met andere gemeenten uit de regio haar stem kan laten horen. Klachten over vliegtuiglawaai in de regio ontvangen via Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) worden ieder kwartaal besproken…

Lees meer

Duurzaamheid

Welke visie heeft Hart voor Oegstgeest over het onderwerp Duurzaamheid?Hart voor Oegstgeest gaat voor 100% duurzaamheid.Hoe gaat Hart voor Oegstgeest werk van deze visie maken? Door een plan te maken voor werken naar 100% duurzaamheid met haalbare doelen en bij het maken van dit plan de inwoners betrekken.Waarom moeten de kiezers op Hart voor Oegstgeest stemmen als zijveel gewicht toekennen aan het onderwerpduurzaamheid? Omdat Hart voor Oegstgeest een integrale benadering heeft met evenwicht tussen sociale, natuurlijke en financiële duurzaamheid.

Lees meer

Structuurvisie

Het begin In 2002 heeft Hart voor Oegstgeest het idee van een structuurvisie in de raad gelanceerd. De structuurvisie bevat een vooruitblik op de ruimtelijke structuren van Oegstgeest met speciale aandacht voor aspecten groen, water, verkeer, wonen, werken en voorzieningen. In de Structuurvisie is bepaald waar de komende tijd wel en niet gebouwd kan worden en wordt de samenhang met andere aspecten gewaarborgd. De Structuurvisie biedt een kader voor de herziening van bestemmingsplannen. Hart voor Oegstgeest vond en vindt een dergelijk kader noodzakelijk om bewoners te vrijwaren van verrassingen en ‘ad hoc’- beslissingen. Zoals toentertijd de beraadslagingen over het terugdringen…

Lees meer

Groen

Hart voor Oegstgeest met Hart voor groen Wij dragen al bijna 25 jaar het belang van het groen in Oegstgeest een warm hart toe. Oegstgeest neemt in de regio een uitzonderingspositie in door de open en groene opzet. Dit is een van de factoren waarom Oegstgeest al jaren in de top tien van lijstjes met beste Nederlandse gemeenten om te wonen van o.a. de Elsevier staat. Steeds meer wordt ook landelijk het belang van groen onderkend. Niet alleen zorgt groen voor een prettige leefomgeving, maar helpt het ook om regenwater op te vangen en om te verkoelen. Groen in de…

Lees meer
1 2