Onze thema’s

Oegstgeest voor Ondernemers

Hart voor Oegstgeest wil het klimaat voor ondernemers verbeteren, met aandacht voor innovatie en duurzaamheid. Ondernemers dragen met werk dicht bij huis en een divers producten- en dienstenaanbod bij aan de identiteit van onze beste woongemeente. Daarvoor komen mensen graag terug naar Oegstgeest. Goed dat de raad de lokale economische agenda, met inbreng van het […]
Lees meer

Veiligheid

Veilig zijn en je veilig voelen is belangrijk voor ieder. Hart voor Oegstgeest wil specifieke aandacht voor toezicht en handhaving en de rol van de inwoners. Hart voor Oegstgeest kiest voor: Toezicht en handhaving Toezien op de aanpak door de politie op de zwaardere criminaliteit; gemeentelijke toezichthouder meer en meer zichtbaar op straat; de burgers […]
Lees meer

Zwembad Poelmeer

Door inzet van Hart voor Oegstgeest bleef het zwembad behouden voor ons dorp. In juni 2009 had de raad besloten om een nieuw zwembad te realiseren. in november 2012 heeft het voormalig College van VVD en PrO de raad voorgesteld om het zwembad te sluiten, dit omdat het College vanwege de te hoge schuldenlast de […]
Lees meer

Geluidshinder vliegtuigen

Hart voor Oegstgeest zet zich actief in tegen vliegtuiglawaai boven ons dorp. Hart voor Oegstgeest heeft tijdens de begrotingsraad 2014-2017 een amendement ingediend tegen de bezuiniging op de vertegenwoordiging vanuit Oegstgeest in het CROS ( Commissie Regionaal Overleg Schiphol) en op de Oegstgeester meetpunten voor vliegtuiglawaai opgenomen in Sensornet. Het CROS-overleg is het enige platform […]
Lees meer

Duurzaamheid

Welke visie heeft Hart voor Oegstgeest over het onderwerp Duurzaamheid? Hart voor Oegstgeest gaat voor 100% duurzaamheid. Hoe gaat Hart voor Oegstgeest werk van deze visie maken?  Door een plan te maken voor werken naar 100% duurzaamheid met haalbare doelen en bij het maken van dit plan de inwoners betrekken. Waarom moeten de kiezers op […]
Lees meer

Structuurvisie

Het begin In 2002 heeft Hart voor Oegstgeest het idee van een structuurvisie in de raad gelanceerd. De structuurvisie bevat een vooruitblik op de ruimtelijke structuren van Oegstgeest met speciale aandacht voor aspecten groen, water, verkeer, wonen, werken en voorzieningen. In de Structuurvisie is bepaald waar de komende tijd wel en niet gebouwd kan worden […]
Lees meer

Groen

Hart voor Oegstgeest met Hart voor groen Wij dragen al bijna 25 jaar het belang van het groen in Oegstgeest een warm hart toe. Oegstgeest neemt in de regio een uitzonderingspositie in door de open en groene opzet. Dit is een van de factoren waarom Oegstgeest al jaren in de top tien van lijstjes met […]
Lees meer
1 2