Onze thema’s

Hart voor Oegstgeest lastenverhogingen beperken

redelijke tarieven voor verwerking afval en riolering door efficiënter werken; OZB-verhoging beperken tot maximaal de inflatie; minimale verhoging OZB (als het niet anders kan) voor belangrijke voorzieningen zoals het zwembad, op voorwaarde van verhoogde tarieven; subsidieverminderingen sport en cultuur beperken voor behoud van waardevolle verenigingen en organisaties; het vangnet voor minder draagkrachtigen behouden.
Lees meer

Betrouwbaar bestuur

De crisis om ons heen en binnen de gemeente heeft de afgelopen tijd nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk een gedegen en betrouwbaar bestuursapparaat is. En hoe belangrijk het is dat interactie tussen ambtenaren, college, Raad en burgers gestoeld is op vertrouwen. Deze bases zijn van belang voor goede bestuurskracht en draagvlak. Om een betrouwbaar […]
Lees meer

Decentralisaties Jeugdzorg, WMO en Participatie

In 2015 kregen de gemeenten een spilfunctie in de uitvoering van de Jeugdzorg, de WMO en de Participatiewet. Het Rijk boekt kortingen in tot wel 40% bij de overdracht van de taken. De gemeenten staan dichter bij de burger en kunnen de taken efficiënter inrichten. Het gaat om de grootste stelselwijziging uit de Nederlandse geschiedenis […]
Lees meer

Verkeer en Vervoer

Hart voor Oegstgeest kiest voor: goede bereikbaarheid en terugdringen overlast Alle wijken en alle woningen in de wijken moeten goed bereikbaar zijn. verkeersveiligheid en overlast ten gevolge van verkeersgeluid moet verbeteren vooral op door inwoners aangegeven knelpunten. Reeds bekende knelpunten zijn geluidsoverlast A44, fiets- en auto-ontsluiting Oegstgeest aan de Rijn, ontsluiting Buitenlust en ontbreken Holle […]
Lees meer

Sportbeleid

Kunnen sporten is belangrijk voor iedereen van jong tot oud, ook voor mensen met beperkingen. We leven in een veranderende samenleving waar het sportaanbod op afgestemd moet worden. Hart voor Oegstgeest staat voor een integraal en transparant sportbeleid en sportsubsidiebeleid. Daarvoor is nodig Inzichtelijkheid in de kosten van sportaccommodaties Inzicht in knelpunten gemeente en sportverenigingen […]
Lees meer

Wateroverlast Oude dorp

Hart voor Oegstgeest kiest voor: oplossen wateroverlast De bewoners van het oude deel van ons dorp maar ook in andere delen in Oegstgeest, hebben al sinds lange tijd ernstige last van een te hoge grondwaterstand onder hun huizen en in hun tuinen. Om de overlast te verhelpen en in de toekomst te voorkomen dient, onafhankelijk […]
Lees meer

Overveerpolder

Hart voor Oegstgeest kiest voor poldergroen houden van de Overveerpolder Het tweede bestemmingsplan Overveerpolder is enige jaren terug met de kleinst mogelijke meerderheid in de raad aangenomen. Met het realisme van nu behoren we een integrale afweging te maken tussen alle betrokken belangen, met het algemeen belang voorop. Het past niet in het realisme van […]
Lees meer

Senioren in Oegstgeest

Senioren zijn de grootste groep vrijwilligers in ons dorp. Zij hebben tijd, kennis en ervaring die velen inzetten voor het verenigingsleven, welzijnswerk, onderwijs, WMO-raad en Seniorenraad. De overdracht van rijkstaken, zoals de WMO, naar de gemeenten is onder andere gericht op bezuinigingen. Onze gemeente moet door haar kwetsbare financiële positie toch al bezuinigen. Senioren in […]
Lees meer
1 2