Sportbeleid

Kunnen sporten is belangrijk voor iedereen van jong tot oud, ook voor mensen met beperkingen.

We leven in een veranderende samenleving waar het sportaanbod op afgestemd moet worden.

Hart voor Oegstgeest staat voor een integraal en transparant sportbeleid en sportsubsidiebeleid. Daarvoor is nodig

  • Inzichtelijkheid in de kosten van sportaccommodaties
  • Inzicht in knelpunten gemeente en sportverenigingen
  • Betere afstemming van vraag en aanbod
  • Betere benutting van sportaccommodaties
  • Heldere criteria en afspraken aanleg dure voorzieningen zoals kunstgras
  • Aandacht voor aanpassing sportaanbod met oog voor veranderende samenleving
  • Goede financiĆ«le planning voor verbeteren en behoud voorzieningen